Skip Navigation Links
Kuruluş Hikayemiz
Kurucular
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üyeler
ÇivrilŞubesi
Kadınlar Komitesi

 

Tarih
Coğrafya
Ekonomi
Eğitim
Sağlık
Ulaşım
Haritalar
Önemli Telefonlar
Burs Bilgi
Burs Listesi
Başvuru Formu
Görüşleri Okuyun
Görüş Yazın
   
 

Çivril Adı


ÇİVRİL" kelimesi, "BOL SULU GEÇİT" (veya bol su akan geçit) anlamındadır.
Bu yöreye gelen ilk türk göçebelerin, Büyükmenderes Nehri,Işıklı Gölü, Küfü Çayı, Gümüşsu'daki ve Işıklı'daki kaynakları ile oldukça bol miktarda suya sahip olan yöreye bu adı verdikleri düşünülmektedir.Ancak, ÇİVRİL" kelimesinin "bol sulu geçit" anlamyıda olduğu bu gün dahi pek az bilinmektedir. Bu nedenle, “ÇİVRİL” adının, “ÇEVRİL” kelimesinden geldiği hakkında 3 değişik rivayet vardır.

1-Etrafı daığlarla çevrili olduğundan ilk yerleşim yerine “ÇEVRİL” denilmiş, zamanla değişime uğrayan ad “ÇİVRİL” olmuştur.

2-Verimli ve yeşil ovasının güzelliği nedeniyle gelenler sonradan tekrar döner (çevrilir) gelirmiş, bu yüzden “ÇEVRİL” denilmiş zamanla “ÇİVRİL” olmuş.

3-Timurlenk, ordusuyla ilçe kuzeyindeki İğdir sırtlarından geçip gitmekte iken aşağıdaki geniş ve güzel ovayı görerek bir süre konaklamak istemiş ve ordusunu ovaya indirmiştir. Fakat ovanın büyük bir bölümünün bataklık olduğu anlaşılınca, orduyu riske atmamak için “geri dön” anlamında “ÇEVRİL” demiş, böylece Çevril olan yerleşim yeri adı zamanla “ÇİVRİL” olmuştur.

Bütün bu rivayetler Çivril adı ile uyumlu olmakla birlikte, ÇİVRİL" kelimesinin "bol sulu geçit" anlamında olduğunu unutmamak gerekir.


ÇİVRİL'İN İDARİ GEÇMİŞİ

Çivril, Osmanlı Bursa Vilayeti'nin, Karahisar-ı Sahip Sancağı'na (daha sonra Afyon Vilayetine) bağlı, SANDIKLI Kazası'nın IŞIKLI Nahiyesi'ne bağlı bir köy iken 1886 yılında BELEDİYELİK olmuştur. Tabi ki hala Işıklı Nahiyesi'ne bağlıdır.
1892 yılında Sanıklı Kazası'na bağlı NAHİYE olan Çivril, bu yıllarda Demiryolu'nun da gelmesiyle hızlı bir gelişme göstermiş ve 1910 yılında KAZA (İlçe) olmuştur. Gene Afyon İli'ne bağlıdır.
1925 yılına kadar Afyon'a bağlı kalan Çivril ilçesi, 1925 yılından itibaren DENİZLİ İli'ne bağlıdır.
Bugün Denizli İli'nin en geniş ilçesi olan Çivril'e bağlı, ilçe merkezi dahil 10 belediyelik ile 58 köy vardır.

ÇİVRİL'İN GENEL TARİHİ

Tarih boyunca birçok değişik milletin ve uygarlığın yaşadığı Anadolu’nun batısında, ormanlık dağlarla çevrili verimli topraklara sahip geniş bir ova, zengin kaynak suları, doğal bir göl ve ovanın ortasından geçen bir nehir.
Doğal yapısı bu özelliklerde olunca Çivril Yöresi, ilk çağlardan beri önemli bir yerleşim bölgesi olmuştur.
Çivril Ovası’nda, tarih boyunca Anadolu’da ve özellikle Batı Anadolu’da kurulmuş olan birçok devletin ve uygarlığın izleri görülmektedir.

Bunlardan biri, ilçe Merkezi’nin 6 km güneyinde bulunan BEYCEHÖYÜK’tür. Hitit İmparatorluğuna bağlı ARZAVA KRALLIĞI’nın merkezi olan Beycehöyük’te bulunan eserler, m.ö. 3000 yıllarına aittir.

Bir diğer önemli kalıntı, ilçe merkezinin 10 km kuzeyinde yer alan (Işıklı yakınlarında) EUMENYA’dır.
Zamanla; KARYA, FRİK, LİDYA, PERS, BÜYÜK İSKENDER, SELEVKİ ve BERGAMA krallıklarının hakimiyetinde kalan Çivril Yöresi, m.ö.130 yıllarında ROMALI’ların egemenliğine girmiştir. İlçenin 20 km. güneydoğusunda bulunan HÖYÜK ve kayalara yapılmış SÜVARY ve ARABA KABARTMALARI’nın PERS dönemine ait olduğu kabul edilmektedir.