Skip Navigation Links
Kuruluþ Hikayemiz
Kurucular
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üyeler
ÇivrilÞubesi
Kadýnlar Komitesi

 

Tarih
Coðrafya
Ekonomi
Eðitim
Saðlýk
Ulaþým
Haritalar
Önemli Telefonlar
Burs Bilgi
Burs Listesi
Baþvuru Formu
Görüþleri Okuyun
Görüþ Yazýn
   
     
 

Üye No

Adý SOYADI

Üye No

Adý SOYADI

01

Süleyman GÜLCÜ

50

Mustafa KAMAR

02

Ýsmail ÖZCAN

51

Neþe KAMER

03

Osman KAMER

52

Aydýn ÖZCAN

04

Kadir KAMEROÐLU

53

Burhan EREN

05

Atasay KAMER

60

Hüseyin EREN

06

Rifat KEMAHLI

61

Raziye EREN

07

Servet ÖZEL

62

Çiðdem KAMER

09

Selami HOÞGÖR

63

H. Melek KAMEROÐLU

10

Mustafa YAÐLI

64

Filiz KAMEROÐLU

11

Celal SUNAR

65

Hale KEMEROÐLU

12

Öktem KUNT

66

Hatice EREN

13

M. Hulusi HOÞGÖR

68

Naime HOÞGÖR

14

Ali GENÇ

69

Habibe KÖSEOÐLU

15

Ruhi ACAR

70

Hatice ÞERBETÇÝ

16

K. Öner YAÐLI

72

Ýnci ACIPAYAMOÐLU

17

Onur GEYÝK

73

Fatma EMRE

18

Aylin Lale SUNAR

 75

Aliye KARALAR

24

Nedim ÞAHAN

76

Ayþe KAMER

25

Yaþar ÝÐDÝRSEL

77

Ayþe SUNAR

29

Aliye KAMEROÐLU

78

Þerife AYCAN

31

Ali HOÞGÖR

79

Hüseyin GÜNGÖREN

32

Hüsamettin KAMEROÐLU

80

Nuran GÜNGÖREN

33

Alaaddin KAMEROÐLU

81

Ali SUNAR

34

Adem KAMEROÐLU

82

Selami CENGÝZ

36

Cihan KAMER

84

Ahmet GÜNDOÐDU

38

Selami ÖZEL

85

Ömer ASLAN

40

Hayrettin EMRE

87

Hüseyin ÇORBACIOÐLU

41

Osman ÇÝZMECÝ

88

Behçet PEKUS

42

Ýdris Tan KAMER

89

Emine GÜRKAN

43

Coþkun HOÞGÖR

90

Özkan SAYIN

48

Aydýn KAMAR

91

Feridun GÜRKAN

49

Aytaç KAMAR

92

Kazým ÞENGÜL