Skip Navigation Links
Kuruluþ Hikayemiz
Kurucular
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üyeler
ÇivrilÞubesi
Kadýnlar Komitesi

 

Tarih
Coðrafya
Ekonomi
Eðitim
Saðlýk
Ulaþým
Haritalar
Önemli Telefonlar
Burs Bilgi
Burs Listesi
Baþvuru Formu
Görüþleri Okuyun
Görüþ Yazýn
   
     
 
-Mütevelli Heyet Baþkaný- Kadir Kameroðlu
1936 doðumlu, Çivril/Merkez’den
Kuyumcu
   
   
Süleyman Gülcü
1932 doðumlu, Çivril/Ýðdir'den Emekli Tümgeneral 
Osman Kamer
1932 doðumlu, Çivril/Merkez’den
Emekli kuyumcu,
   
   
   
Selami Özel
1943 doðumlu, Çivril/ Bulgurlar’dan
Ziraat Mühendisi, Kuyumcu
Atasay Kamer
1941 doðumlu, Çivril/Merkez'den
Kuyumcu
   
   
   
Celal Sunar
1943 doðumlu, Çivril/ Merkez’den
Kuyumcu
Rýfat Kemahlý
1944 doðumlu, Çivril/Merkez’den
Kuyumcu