Skip Navigation Links
Kuruluş Hikayemiz
Kurucular
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üyeler
ÇivrilŞubesi
Kadınlar Komitesi

 

Tarih
Coğrafya
Ekonomi
Eğitim
Sağlık
Ulaşım
Haritalar
Önemli Telefonlar
Burs Bilgi
Burs Listesi
Başvuru Formu
Görüşleri Okuyun
Görüş Yazın
   
 


ÇEVAK'tan Öncesi

İstanbul'da yaşayan Çivrillilerin bir birlik oluşturma fikri eskiden beri var olmakla birlikte özellikle fikrin öncülerinden Sayın Kadir Kameroğlu'nun büyük çabaları sonucu 1985 yılında eyleme dönüşerek Çivrilliler Kültür ve Dayanışma Derneği kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı, bir yandan Çivril'in eğitim, sağlık ve sosyal sorunlarının çözümünde maddi ve manevi katkılarda bulunmak öte yandan bu çalışmalar sayesinde İstanbul'da yaşayan Çivrilliler arasındaki iyi ilişkileri ve sosyal dayanışmayı sağlamaktır. Dernek, çalışma bürosu, araç gereci ve hiçbir gelir kaynağı olmamasına rağmen kısa zamanda tüm hemşehriler tarafından benimsenerek, yönetim kurulunun fedakar çalışmaları ve İstanbul'da yaşayan hayırsever Çivrillilerin maddi manevi katkılarıyla 8 yıl boyunca değerli hizmetler vermiştir.

ÇEVAK'ın Kuruluşu

Aslında dernek kurmadan önce de Çivril'e ve Çivrilliye maddi ve manevi katkılarını eksik etmeyen dernek kurucuları ve Çivrilli iş adamları, dernek vasıtasıyla yapılan yardımların bireysel olarak yaptıklarından daha isabetli ve daha yararlı olduğunu görerek maddi imkanlara da sahip olabilecek daha kalıcı bir kuruluş oluşturmak amacıyla derneği vakfa dönüştürmeye karar vermişler ve 1993 yılında kısa adı ÇEVAK olan ÇİVRİLLİLER EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI'nı kurmuşlardır. 

Sayın Kadir Kameroğlu, dernek kuruluşunda olduğu gibi vakıf kuruluşunda da fikren ve manen öncülük yapmıştır. Kendi deyimiyle, “Maya çalmıştır.” Ancak bu maya, Akşehir Gölü'ne çalınan maya gibi Işıklı Gölü'ne değil, eğitim gönüllüsü, hayırsever Çivril İnsanının gönlüne çalınmış olduğundan elbette tutmuştur.

Vakıf senedine göre ÇEVAK'ın AMAÇLARI şöyledir:

1-Çivril'i ve Çivrilliyi tanıtmak, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık açısından gelişmesine katkıda bulunmak,
2-Çivril'de yeterli miktarda ve nitelikli eğitim ve sağlık kuruluşu olmasına yardımcı olmak,
3-Çivril'li gençleri eğitimin her aşamasında maddi ve manevi olarak desteklemek.

AMACIMIZ BÖLGECİLİK YAPMAK DEĞİLDİR. Görüldüğü gibi vakfımızın amaçları, Çivril'e ve Çivrilli'ye hizmettir. Çivril'in, gelişmesine, Çivril'de insan kalitesinin yükselmesine yardımcı olmaktır. Faaliyetlerimiz de öncelikle Çivril'e ve Çivrilliye yönelik olarak belirlenmiştir. Ancak, amaçlarımızı ve faaliyetlerimizi Çivril'e ve Çivrilli'ye yönelik olarak belirlerken, kesinlikle bölgecilik kaygımız olmamıştır. Bizler ÇİVRİL'liyiz. ÇİVRİL'i ve ÇİVRİLLİ'yi SEVİYORUZ. Ama bizler aynı zamanda DENİZLİ'liyiz, TÜRKİYE'liyiz. Herkesin kendi kapısının önünü temizlemesi halinde bütün caddenin temiz olacağına inandığımız gibi, herkesin kendi yöresini güzelleştirmesi halinde bütün Türkiye'nin güzelleşeceğine inanıyoruz. İşte bu nedenle bizler, Çivril'e ve Çivrilli'ye hizmet ederken aynı zamanda DENİZLİ'ye ve TÜRKİYE'ye hizmet ettiğimize inanıyoruz.