Skip Navigation Links
Kuruluþ Hikayemiz
Kurucular
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üyeler
ÇivrilÞubesi
Kadýnlar Komitesi

 

Tarih
Coðrafya
Ekonomi
Eðitim
Saðlýk
Ulaþým
Haritalar
Önemli Telefonlar
Burs Bilgi
Burs Listesi
Baþvuru Formu
Görüþleri Okuyun
Görüþ Yazýn
   
ESEN KUZU - 23.10.2012 10:36

ÇEVAK VAKFINA SONSUZ TEŞEKÜRLERİMİ SUNARIM. ZİRA BEN DENİZ DE BU VAKKIFTAN BURS ALARAK OKUDUM. ÇİVRİLLİ GENÇLERİMİZİN DAHA İYİ EĞİTİM ALMALARI İÇİN EMEK HARCAYAN HERKESE TEŞEKÜRLERİMİ SUNARIM. ESEN KUZU CUMALAR KÖYÜ ÇİVRİL