Skip Navigation Links
Kuruluþ Hikayemiz
Kurucular
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üyeler
ÇivrilÞubesi
Kadýnlar Komitesi

 

Tarih
Coðrafya
Ekonomi
Eðitim
Saðlýk
Ulaþým
Haritalar
Önemli Telefonlar
Burs Bilgi
Burs Listesi
Baþvuru Formu
Görüþleri Okuyun
Görüþ Yazýn
   
CELİL KUŞTEKİN - 11.08.2012 01:40

1998'de Hacettepe Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı bölümünü kazandım.Yoksul bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da eğitim hayatına devam etmek benim için ciddi bir sorundu.Çevakla tanışmam o yıllarda oldu..Çivrilin eğitim gönüllüleri ,bu güzel insanlar 4 yıl boyunca benden maddi ve manevi desteğini esirgemediler.Onlara şükran borcum var..Bu günlere gelmemde Çevak'ın önemli katkıları oldu.Çevak'a emek vermiş tüm güzel insanları selamlıyorum..iyiki varsınız..